Informacja z otwarcia ofert na wybór Inżyniera Kontraktu

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.10.2018r. informacja_z_otwarcia_ofert_ik.doc
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30.10.2018r. informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.doc

Powrót do listy