Kawiarnia parkowa w parku zdrojowym im. Fryderyka Chopina


Zakres działań "Promenada" Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania pn. "BUDOWA KAWIARNI PARKOWEJ. OBIEKT USŁUG GASTRONOMICZNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIĘDZYZDROJACH":
 
- koncepcja uporządkowania reprezentacyjnej części zabytkowego parku zdrojowego w ramach rewitalizacji nadmorskiej promenady,
- projekt techniczny - budowlany i wykonawczy,
- przetarg na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski,
- wycinka a następnie nasadzenie drzew,
- realizacja budowy wraz z oddaniem obiektu do użytkowania,
- przetarg ofertowy na dzierżawę obiektu,
- zawarcie umowy dzierżawy.

Oczekiwane efekty społeczno - ekonomiczne:

- rewitalizacja i zagospodarowanie części zabytkowego Parku Zdrojowego poprzez zlikwidowanie samowolnego parkingu samochodowego i miejsca gromadzenia nieczystości,
- rewitalizacja i zagospodarowanie części zabytkowego Parku Zdrojowego poprzez poprawę bezpieczeństwa w postaci usunięcia chorych oraz grożących samoistnym zawaleniem się drzew, które zagrażały życiu lub zniszczeniu mienia,
- działania kulturotwórcze – „Kawiarnia Parkowa” stanie się miejscem plenerowych koncertów fortepianowych, galerią sztuki, miejscem pokazów, imprez oraz spotkań przy muzyce,
- poprawa produktu turystycznego Międzyzdrojów,
- wzrost przychodów spółki z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości.


Osiągnięte efekty:

- rewitalizacja i zagospodarowanie oraz urządzenie w infrastrukturę techniczną część zabytkowego Parku Zdrojowego im. Fryderyka Chopina w Międzyzdrojach,
- wybudowanie nowego, ciekawego pod względem architektonicznym i atrakcyjnego obiektu miejskiej infrastruktury na potrzeby organizacji letnich koncertów fortepianowych w plenerze oraz miejsca gastronomiczno – kulturalno – rozrywkowego przy nadmorskiej promenadzie,
-zwiększenie bezpieczeństwa w Parku Zdrojowym poprzez usunięcie zagrażających życiu i mieniu, chorych i grożących samoistnym zawaleniem drzew. W miejsce nieusuniętych drzew posadzono kilkanaście 10-letnich gatunków drzew parkowych,
-promocja miasta poprzez organizację koncertów muzycznych, utworzenie galerii obrazów oraz organizację imprez kulturalno – rozrywkowych,
-wzrost przychodów do spółki przez okres trwania umowy dzierżawy,
-zwiększenie powierzchni użytkowej przeznaczonej do wydzierżawienia,
-wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
-wzrost atrakcyjności miasta jako miejsca stałego lub czasowego zamieszkania.

Powrót do listy