Kontakt


Siedziba Spółki:

PROMENADA Sp. z o.o.
ul.Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 9860207797

Adres biura Spółki:

PROMENADA Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 10A
72-500 Międzyzdroje


tel: +48 518 388 567
@mail: d.skowronska@promenada-miedzyzdroje.pl


UWAGA!
Osoby kontaktujące się ze Spółką poprzez ades e-mail bez pośrednictwa formularza kontaktowego, w celu zapewnienia sprawnej reakcji powinny w treści swojego e-mail zawrzeć oświadczenie, z którego wynikać będzie, że:
 
  1. w pełni świadomie i dobrowolnie przekazują Promenada Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach dane osobowe zawarte w wysyłanej wiadomości e-mail, w tym adres poczty elektronicznej;
  2. wyrażają zgodę na dalszą korespondencje e-mail;
  3. wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu wynikającym wprost z treści wysłanej wiadomości, w szczególności w celu przygotowania odpowiedzi na zapytania zawarte w korespondencji e-mail oraz w celu ewentualnego dokumentowania roszczeń i w celach archiwizacyjnych.
* - pole wymagane