Nagrody

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazują i wyróżniają najlepszych promotorów przedsiębiorczości w Europie, promują najlepsze przykłady polityki i praktyki w tej sferze, zwiększają świadomość roli, jaką przedsiębiorcy odgrywają w społeczeństwie oraz zachęcają i inspirują potencjalnych przedsiębiorców.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości są formą uznania i wyróżnienia szczególnie cennych inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na poziomie lokalnym i regionalnym. Doceniają inicjatywy oddolne oraz te, które wyróżniają się oryginalnością i nowatorstwem na tle realizowanych inicjatyw zarówno krajowych, jak i europejskich.

Powrót do listy