O spółce


Promenada sp. z o. o. z siedzibą w Międzyzdrojach jest spółką z udziałem Gminy Międzyzdroje.
Spółka zajmuje się rewitalizacją nieruchomości będących jej własnością, zarządza, wydzierżawia i wynajmuje lokale użytkowe.

Na uwagę zasługuje fakt, że działalność Promenada sp. z o.o. została pozytywnie oceniona i wyróżniona przez Ministerstwo Gospodarki w 2012 r., po przeprowadzeniu rewitalizacji terenu przy Amfiteatrze w Międzyzdrojach. Nagroda została przyznana w kategorii "Promowanie ducha przedsiębiorczości". 

Przedmiotem działalności spółki jest uczestnictwo w procesie usprawniania rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego Gminy Międzyzdroje przy wsparciu lokalnej przedsiębiorczości; spółka podejmuje działania służące przebudowie nieruchomości na której prowadzą swą działalność przedsiębiorcy, którym zależy na utrzymaniu swych zakładów pracy w celu dalszej egzystencji i rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Gminy Międzyzdroje. Spółka zajmuje się pracami koncepcyjnymi a następnie realizuje całość inwestycji zgodnie z dokumentacją techniczną, zapewniając odpowiadającym na ofertę spółki przedsiębiorcom wieloletni wynajem i zarządzanie nową nieruchomością.

Organy Spółki:

Wspólnicy:
Gmina Międzyzdroje - 100% udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Rada Nadzorcza:
dr Zbigniew Olech - Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr Aneta Zaremba - Członek Rady Nadzorczej
mgr Grażyna Ingielewicz - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:
mgr Wioletta Wadecka - Prezes Zarządu


Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308079.

Aktualności

2015-06-24

W roku 1835 do Międzyzdrojów przybyli pierwsi kuracjusze. Datę tę uznaje się za początek kurortu w tej miejscowości. Założono kąpieliska, wytyczono nadmorską promenadę (obecnie ul. Bohaterów Warszawy). W 1884 powstało... Czytaj więcej...

Archiwum