O spółce


Promenada sp. z o. o. z siedzibą w Międzyzdrojach jest gminną osobą prawną.
Spółka nie realizuje zadań publicznych i nie zarządza mieniem komunalnym. Na podstawie umowy użytkowania z Gminą Międzyzdroje Spółka użytkuje odpłatnie nieruchomości będące własnością Gminy i po przeprowadzonej rewitalizacji wydzierżawia je podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na tym terenie.

Na uwagę zasługuje fakt, że działalność Promenada sp. z o.o. została pozytywnie oceniona i wyróżniona przez Ministerstwo Gospodarki w 2012 r., po przeprowadzeniu rewitalizacji terenu przy Amfiteatrze w Międzyzdrojach. Nagroda została przyznana w kategorii "Promowanie ducha przedsiębiorczości". 

Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308079. Kapitał zakładowy wynosi 8.290.000,00 zł w całości wpłacony.

Aktualności

2015-06-24

W roku 1835 do Międzyzdrojów przybyli pierwsi kuracjusze. Datę tę uznaje się za początek kurortu w tej miejscowości. Założono kąpieliska, wytyczono nadmorską promenadę (obecnie ul. Bohaterów Warszawy). W 1884 powstało... Czytaj więcej...

Archiwum