O spółce


Promenada sp. z o. o. z siedzibą w Międzyzdrojach jest spółką prawa handlowego, w której Gmina Międzyzdroje posiada stuprocentowy udział kapitałowy. Spółka zajmuje się rewitalizacją nieruchomości przy nadmorskiej promenadzie, prowadzeniem budów oraz zarządza i administruje nieruchomościami.
 

Spółka podejmuje działania służące przebudowie nieruchomości przy nadmorskiej promenadzie, tj, terenów niezabudowanych i zabudowanych, które przeważnie są użytkowane przez dotychczasowych użytkowników. Dokonywane zmiany mają na celu poprawę wizerunku przestrzeni publicznej i mają wymiar ekonomiczny. W zakresie rewitalizacji danej nieruchomości mieści się przygotowanie koncepcji rewitalizacji, oceny ekonomicznej zadania, finansowanie, projektowanie, budowa i zarządzanie. Każdy obiekt zostaje objęty umową najmu lub dzierżawy.

Na uwagę zasługuje fakt, że za swoją działalność Promenada sp. z o.o. w 2012 r. otrzymała wyróżnienie z Ministerstwa Gospodarki za "Promowanie ducha przedsiębiorczości".

Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308079.


UWAGA!

Osoby kontaktujące się ze Spółką poprzez ades e-mail bez pośrednictwa formularza kontaktowego w celu zapewnienia sprawnej reakcji powinny w treści swojego e-mail zawrzeć oświadczenie, z którego wynikać będzie, że:

  1. w pełni świadomie i dobrowolnie przekazują Promenada Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach dane osobowe zawarte w wysyłanej wiadomości e-mail, w tym adres poczty elektronicznej;
  2. wyrażają zgodę na dalszą korespondencje e-mail;
  3. wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu wynikającym wprost z treści wysłanej wiadomości, w szczególności w celu przygotowania odpowiedzi na zapytania zawarte w korespondencji e-mail oraz w celu ewentualnego dokumentowania roszczeń i w celach archiwizacyjnych.